Kompetencije

Svitujemo i zastupamo Vas osebito na slijedeći pravni područji:

 • agrarno i lozno pravo
 • gradjevinsko pravo
 • hištveno i obiteljsko pravo
 • pravo jerbinstva i ostavinske rasprave
 • internetsko pravo
 • lovno pravo
 • pravo vlasničtva zemljišća i nekretnin
 • najamno pravo i pravo stanovanja
 • pravo susjeda
 • prostorno uredjenje
 • pravo na nadomješćenje škode i na jamstvo
 • kazneno pravo
 • prometno pravo i škode pri nesrića
 • upravnokazneno pravo
 • pravo na vlasničtvo stana

Preuzimljemo mandate sa samoizračunanjem poreza na kupnju nekretnin i zemljišća.