O nami

Naš ured se nalazi u blizini Gornje Pulje u seoskoj okolici i se more lako dostignuti prometnimi vozili. Oprema kancelarije i elektronski način pravne komunikacije nam daju mogućnost pružanja lakocjenih uslugov na području Austrije, ali i prikgranično.

Svitujemo opširno pri sastavljanju ugovorov, sredjivanju ugovorov o predanju, uspostavljanju teštamentov, pri odredjenju skrbničtva i pacijentski naredba.
Zastupamo Vas pred sudom i u civilni i kazneni posli.
Zastupamo Vas pred upravnimi vlasti.

K našim klijentom broju privatne osobe, poduzeća, banke i općine.

Sudjelujemo sa svimi osiguranji pravne obrambe.